Własność intelektualna/przemysłowa

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Reprezentuje interesy twórców, artystów, a także menedżerów i agentów w negocjacjach, przy zawieraniu kontraktów oraz w związku z udziałem artystów w przedsięwzięciach estradowych o lokalnym jak i szerokim zasięgu.

Praktyka Kancelarii w zakresie prawa własności intelektualnej obejmuje:
– przygotowywanie umów, których przedmiotem są utwory (graficzne, audiowizualne, audialne, architektoniczne, programy komputerowe);
– reprezentowanie Klientów w negocjacjach, których przedmiotem jest zawarcie umów nabycia tych praw lub zapewnienia prawa do korzystania z tych praw;
– reprezentowanie Klientów w związku z obroną ich praw przed naruszeniami ze strony osób trzecich lub kontrahentów;
– doradztwo podatkowe.

W zakresie prawa własności przemysłowej kancelaria podejmuje się:
– reprezentowania Klientów w sporach sądowych jak również postępowaniu spornym przed urzędem patentowym;
– doradztwa i reprezentacji w zakresie ochrony utworów i znaków towarowych (zarówno w procedurze przez Urzędem Patentowym RP jak i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej [dawniej: OHIM – Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego]), wzorów użytkowych i przemysłowych.