O nas

Kancelaria K2 Legal specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Szczególne miejsce w naszej praktyce zajmują prawo własności intelektualnej, prawo reklamy i promocji oraz prawo nieruchomości. Więcej informacji o zakresie naszej praktyki odnajdą Państwo w sekcji Usługi na naszej stronie.

Nasi Klienci cenią sobie nasze kompetencje i doświadczenie biznesowe, skuteczność, umiejętności negocjacyjne oraz zaangażowanie i dostępność. W relacjach z Klientami stawiamy na budowanie trwałych relacji.

Pracując dla naszych Klientów współpracujemy na co dzień z powodzeniem z podmiotami będącymi liderami sektorów FMCG, bankowego, instrumentach płatniczych, rynku deweloperskiego.

Świadcząc pomoc prawną kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi oraz interesem klienta.

Kancelaria udziela również pomocy prawnej pro bono wybranym klientom indywidualnym.


Łukasz Korboński
partner zarządzający, radca prawny
tel. 792 614 313, lukasz.korbonski@k2legal.law

Łukasz Korboński  jest radcą prawnym, wspólnikiem zarządzającym kancelarią, specjalizującym się w prawie gospodarczym, cywilnym i prawie pracy oraz w prowadzeniu sporów sądowych oraz sporów z organami administracji publicznej. Szczególne miejsce w jego codziennej praktyce od lat zajmują kwestie związane z pomocą prawną dla przedsiębiorców operujących w branży reklamowej oraz marketingowej, IT i nowych technologii oraz e-commerce.

Prowadzi spory gospodarcze i cywilne, w tym z zakresu prawa pracy, reprezentując z powodzeniem zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
Uczestniczył w wielu projektach Klientów doradzając od strony prawnej jak również negocjując, począwszy od projektów inwestycji budowlanych deweloperskich, inwestycji budowlanych przemysłowych, projektach nabycia nieruchomości, jak również w projektach o charakterze startapowym prowadząc kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe.

W zakresie w jakim kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcy, nadzoruje prace pozostałych prawników kancelarii.

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Prowadzi obsługę Klientów również w języku angielskim.Dominika Kozicka-Korbońska
partner, radca prawny
tel. 881 448 535, dominika.korbonska@k2legal.law

Dominika Kozicka-Korbońska jest radcą prawnym, wspólnikiem kancelarii, specjalizującym się w prawie gospodarczym i cywilnym. Posiada duże doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, specjalizując się w obrocie nieruchomościami oraz realizacji procesu inwestycyjnego na nieruchomości zarówno od strony inwestora jak i generalnego wykonawcy. Uczestniczyła w wielu projektach inwestycyjnych począwszy od due diligence nieruchomości, poprzez przygotowanie i negocjowanie umów zakupu nieruchomości, umów z generalnym wykonawcą, umów deweloperskich, jak również umów mających za przedmiot zapewnienie finansowania dla inwestycji.

Posiada także doświadczenie w korporacyjnej obsłudze spółek notowanych na GPW. Reprezentuje Klientów kancelarii w sporach sądowych gospodarczych jak również przed sądami administracyjnymi.

Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Prowadzi obsługę Klientów również w języku angielskim.Dagmara Miler
Partner, Adwokat
tel. 530 025 225, dagmara.miler@k2legal.law

Dagmara Miler jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa patentowego i znaków towarowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących nieuczciwej konkurencji, znaków towarowych i dóbr osobistych. Występuje przed sądami, organami ścigania oraz Urzędem Patentowym RP, UOKiK oraz UODO.

Doradza wiodącym w Polsce agencjom marketingowym w zagadnieniach związanych z prawem reklamy, marketingu i gier hazardowych. 

Praktykę zawodową zdobywała w kancelariach adwokackich w Krakowie i Warszawie, w jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych oraz Studenckiej Poradni Prawnej UJ. 

Dagmara była prelegentką na kilkunastu konferencjach naukowych dotyczących głównie zagadnień prawa cywilnego, handlowego, własności intelektualnej, a także mediacji i kulturowych aspektów rozwiązywania sporów. 

Prowadzi obsługę Klientów również w języku angielskim i rosyjskim.


– Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2014; studia ukończone z wyróżnieniem),

– Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej przy Uniwersytecie Warszawskim (2018), 

– Certyfikowany mediator gospodarczy – mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (2017),

– Laureat Nagrody za najlepsze pismo w III Turnieju Konstytucyjnym im S. Hołdy (2016),

– Laureatka środowiskowego Konkursu Krasomówczego (2015),

– Absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie i Akademii Kijowsko – Mohylańskiej (2014),

– Laureatka Międzynarodowego Konkursu Mediacji Gospodarczej ICC w Paryżu (2014). Roksana Goniewicz
adwokaT
tel. 22 257 88 15 wew. 100, roksana.goniewicz@k2legal.law

Roksana Goniewicz prowadzi obsługę Klientów w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, jak również postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa reklamy i promocji.

Prowadzi obsługę Klientów w języku angielskim.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendystką stypendium rektora dla najlepszych studentów uzyskanego na II, III, IV i V roku akademickim. Studia prawnicze ukończyła w czerwcu 2015 roku z oceną bardzo dobrą. Uprawienia do wykonywania zawodu adwokata uzyskała w 2019 roku, wpisana na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła działając w Sekcji Cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również pracując w kancelariach prawnych (adwokackich i radcowskich) w Katowicach oraz w Warszawie.Magdalena Olga Wiśniewska
aplikant adwokacki
tel. 881 464 981, magdalena.wisniewska@k2legal.law

Magdalena Olga Wiśniewska prowadzi obsługę Klientów w zakresie prawa cywilnego, prawa korporacyjnego i gospodarczego oraz prawa autorskiego.

W wolnym czasie uczy się języka francuskiego, gra w tenisa oraz podróżuje.

Prowadzi obsługę Klientów w języku angielskim.

Tytuł magistra prawa uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Prawa i Administracji w 2016 roku. Jest autorką pracy magisterskiej napisanej w Instytucie Prawa Cywilnego (Katedra Prawa Handlowego), która poddaje analizie zagadnienie wierzytelności jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej. Po ukończeniu studiów rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelarii prawnej oraz w dziale prawnym Instytutu propagującego sztukę filmową.

Udziela się w Okręgowej Radzie Adwokackiej w ramach prowadzonych konferencji poruszających zagadnienia prawnicze oraz wydarzeń mających na celu szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na temat działalności adwokatów.Marta Dulska
prawnik
tel. 531 766 506, marta.dulska@k2legal.law

Marta Dulska prowadzi obsługę Klientów w zakresie prawa ochrony danych osobowych (RODO) oraz prawa cywilnego (umowy b2b, regulaminy usług) oraz prawa reklamy i promocji.

W wolnym czasie chętnie odwiedza muzea i galerie sztuki oraz zgłębia historię i kulturę Paryża.

Prowadzi obsługę Klientów również w języku angielskim.

Uzyskała absolutorium na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, natomiast pracę magisterską, dotyczącą granic kształtowania statutów spółek akcyjnych, obroniła u Pana Profesora Józefa Okolskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odbyła kurs z prawa własności intelektualnej, obejmujący prawo autorskie i prawo własności przemysłowej, prowadzony przez rzecznika patentowego Wojciecha Włodarczyka. Odbyła staż w Urzędzie Patentowym RP. Jest słuchaczką studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji.Ania Krysiak
prawnik
tel. 22 257 88 15 wew. 100, anna.krysiak@k2legal.law

Anna Krysiak prowadzi obsługę Klientów w zakresie prawa cywilnego (umowy b2b, regulaminy usług), prawa gospodarczego oraz prawa ochrony konsumentów.

Wolny czas poświęca nauce języka hiszpańskiego, włoskiego oraz rosyjskiej literaturze.

Prowadzi obsługę Klientów w języku angielskim oraz francuskim.

Wykształcenie prawnicze zdobyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, broniąc pracy magisterskiej poświęconej dostępowi do informacji publicznej. Studia łączyła z pasją do słowa – jako redaktorka naczelna miesięcznika studenckiego, oraz autorka felietonów do magazynów prawniczych. Na trzecim roku studiów związała się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, zostając w 2016 roku Ambasadorem Rzecznika Praw Obywatelskich. Jako Ambasador weszła w rolę edukatora, promotora oraz organizatora wielu wydarzeń związanych z rozpowszechnianiem oraz obroną praw człowieka i obywatela.