O nas

Kancelaria K2 Legal specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Szczególne miejsce w naszej praktyce zajmują: prawo własności intelektualnej, prawo reklamy i promocji oraz prawo nieruchomości. Więcej informacji o zakresie naszej praktyki odnajdą Państwo w sekcji Usługi.

Kompetencje i doświadczenie biznesowe, skuteczność, umiejętności negocjacyjne oraz dostępność to cechy które docenia wielu spośród naszych Klientów. 

Pracując dla naszych Klientów współpracujemy na co dzień z powodzeniem z podmiotami będącymi liderami sektorów FMCG, bankowego, instrumentów płatniczych, deweloperskiego.

Świadcząc pomoc prawną kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi oraz interesem Klienta.Współpracowaliśmy z AON Polska w zakresie obsługi prawnej zagadnień prawa pracy oraz bieżącej działalnosci kontraktowej.

Współpracujemy z Arodo Polska w zakresie obsługi korporacyjnej spółki.

Współpracowaliśmy z Aviva w zakresie wsparcia prawnego organizacji promocji sprzedaży produktów w formie loterii.

Demo Efective launching jest naszym Klientem projektowym w realizowanych przez siebie działaniach wprowadzania nowych marek na rynek

Obsługujemy od strony prawnej spółki z grupy Diebold Nixdorf operujące w Polsce na rynku urządzeń bankomatowych oraz POS.

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz fundacji w zakresie prowadzonych przez fundację programów.

GET EnTra Sp. z o.o. operuje w obszarze handlu energią na hurtowych rynkach energii w kraju i zagranicą. Obsługujemy GET EnTra w zakresie obsługi korporacyjnej organów spółki.

Instantor AB to spółka technologiczna dostarczająca rozwiązania dla branży pożyczkowej i kredytowej. Kancelaria wspiera Instantor w zakresie obsługi korporacyjnej oraz prawna pracy.

Współpracujemy z agencją reklamową IQ Marketing nieprzerwanie od 2011 roku w zakresie bieżącej obsługi prawnej.

Współpracowaliśmy projektowo z PGA Polska (Emil Frey Polska) spółką z branży automotive w zakresie prawa IT.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie bieżącej obsługi spółki, oraz inwestycji związanych z rynkiem nieruchomości.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną spółki Minex oraz spółek z grupy. Minex to wieloletni właściciel hut szkła kryształowego. Spółka obecnie koncentruje swoją aktywność na rynku produkcji rolnej oraz rynku produkcji i obrotu energią elektryczną.

Obsługujemy prawnie agencję Nairobia zarówno w zakresie projektów reklamowych, programów b2b i b2c jak i spraw korporacyjnych.

Współpracowaliśmy projektowo z Nobile - wiodącym polskim producentem sprzętu do sportów wodnych - w zakresie obsługi sporu.

Świadczymy usługi prawne na rzecz S4B w zakresie obsługi kontraktowej pozyskiwania ambasadorów do działań reklamowych oraz obsługi korporacyjnej.

Współpracujemy ze spółką SHL Polska operującą w branży HR w zakresie bieżącej obsługi prawnej spółki.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną spółce TEK operującej w branży druku specjalistycznych opakowań.

Kancelaria współpracuje z podmiotem uprawnionym ze znaku towarowego w zakresie obrony interesów Klienta związanych z bezprawnym wykorzystaniem znaku na rynku polskim.

Współpracujemy projektowo ze spółką w zakresie projektów deweloperskich oraz obsługi procesowej spółki.

Współpracowaliśmy ze spółką Weatherford w zakresie obsługi prawnej prawa pracy i obsługi procesowej.

Współpracowaliśmy ze spółką Wonga w zakresie obsługi korporacyjnej.

Łukasz Korboński
partner zarządzający, radca prawny
tel. 792 614 313, lukasz.korbonski@k2legal.law

Łukasz Korboński  jest radcą prawnym, wspólnikiem zarządzającym kancelarią, specjalizującym się w prawie gospodarczym, cywilnym i prawie pracy oraz w prowadzeniu sporów sądowych oraz sporów z organami administracji publicznej. Szczególne miejsce w jego codziennej praktyce od lat zajmują kwestie związane z pomocą prawną dla przedsiębiorców operujących w branży reklamowej oraz marketingowej, IT i nowych technologii oraz e-commerce.

Prowadzi spory gospodarcze i cywilne, w tym z zakresu prawa pracy, reprezentując z powodzeniem zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
Uczestniczył w wielu projektach Klientów doradzając od strony prawnej jak również negocjując, począwszy od projektów inwestycji budowlanych deweloperskich, inwestycji budowlanych przemysłowych, projektach nabycia nieruchomości, jak również w projektach o charakterze startapowym prowadząc kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe.

W zakresie w jakim kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcy, nadzoruje prace pozostałych prawników kancelarii.

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Prowadzi obsługę Klientów również w języku angielskim.Dominika Kozicka-Korbońska
partner, radca prawny
tel. 881 448 535, dominika.korbonska@k2legal.law

Dominika Kozicka-Korbońska jest radcą prawnym, wspólnikiem kancelarii, specjalizującym się w prawie gospodarczym i cywilnym. Posiada duże doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, specjalizując się w obrocie nieruchomościami oraz realizacji procesu inwestycyjnego na nieruchomości zarówno od strony inwestora jak i generalnego wykonawcy. Uczestniczyła w wielu projektach inwestycyjnych począwszy od due diligence nieruchomości, poprzez przygotowanie i negocjowanie umów zakupu nieruchomości, umów z generalnym wykonawcą, umów deweloperskich, jak również umów mających za przedmiot zapewnienie finansowania dla inwestycji.

Posiada także doświadczenie w korporacyjnej obsłudze spółek notowanych na GPW. Reprezentuje Klientów kancelarii w sporach sądowych gospodarczych jak również przed sądami administracyjnymi.

Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Prowadzi obsługę Klientów również w języku angielskim.Dagmara Miler
Partner, Adwokat
tel. 530 025 225, dagmara.miler@k2legal.law

Dagmara Miler jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa patentowego i znaków towarowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących nieuczciwej konkurencji, znaków towarowych i dóbr osobistych. Występuje przed sądami, organami ścigania oraz Urzędem Patentowym RP, UOKiK oraz UODO.

Doradza wiodącym w Polsce agencjom marketingowym w zagadnieniach związanych z prawem reklamy, marketingu i gier hazardowych. 

Praktykę zawodową zdobywała w kancelariach adwokackich w Krakowie i Warszawie, w jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych oraz Studenckiej Poradni Prawnej UJ. 

Dagmara była prelegentką na kilkunastu konferencjach naukowych dotyczących głównie zagadnień prawa cywilnego, handlowego, własności intelektualnej, a także mediacji i kulturowych aspektów rozwiązywania sporów. 

Prowadzi obsługę Klientów również w języku angielskim i rosyjskim.


– Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2014; studia ukończone z wyróżnieniem),

– Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej przy Uniwersytecie Warszawskim (2018), 

– Certyfikowany mediator gospodarczy – mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (2017),

– Laureat Nagrody za najlepsze pismo w III Turnieju Konstytucyjnym im S. Hołdy (2016),

– Laureatka środowiskowego Konkursu Krasomówczego (2015),

– Absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie i Akademii Kijowsko – Mohylańskiej (2014),

– Laureatka Międzynarodowego Konkursu Mediacji Gospodarczej ICC w Paryżu (2014).