O nas

Kancelaria K2 Legal specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Szczególne miejsce w naszej praktyce zajmują: prawo własności intelektualnej, prawo reklamy i promocji oraz prawo nieruchomości. Więcej informacji o zakresie naszej praktyki odnajdą Państwo w sekcji Usługi.

Kompetencje i doświadczenie biznesowe, skuteczność, umiejętności negocjacyjne oraz dostępność to cechy które docenia wielu spośród naszych Klientów. 

Pracując dla naszych Klientów współpracujemy na co dzień z powodzeniem z podmiotami będącymi liderami sektorów FMCG, bankowego, instrumentów płatniczych, deweloperskiego.

Świadcząc pomoc prawną kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi oraz interesem Klienta.Współpracowaliśmy z AON Polska w zakresie obsługi prawnej zagadnień prawa pracy oraz bieżącej działalnosci kontraktowej.

Współpracujemy z Arodo Polska w zakresie obsługi korporacyjnej spółki.

Współpracowaliśmy z Aviva w zakresie wsparcia prawnego organizacji promocji sprzedaży produktów w formie loterii.

Demo Efective launching jest naszym Klientem projektowym w realizowanych przez siebie działaniach wprowadzania nowych marek na rynek

Obsługujemy od strony prawnej spółki z grupy Diebold Nixdorf operujące w Polsce na rynku urządzeń bankomatowych oraz POS.

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz fundacji w zakresie prowadzonych przez fundację programów.

GET EnTra Sp. z o.o. operuje w obszarze handlu energią na hurtowych rynkach energii w kraju i zagranicą. Obsługujemy GET EnTra w zakresie obsługi korporacyjnej organów spółki.

Instantor AB to spółka technologiczna dostarczająca rozwiązania dla branży pożyczkowej i kredytowej. Kancelaria wspiera Instantor w zakresie obsługi korporacyjnej oraz prawna pracy.

Współpracujemy z agencją reklamową IQ Marketing nieprzerwanie od 2011 roku w zakresie bieżącej obsługi prawnej.

Na etapie organizowania spółki i jej intensywnego rozwoju współpracowaliśmy z Klientem świadcząc kompleksową obsługę prawną.

Współpracowaliśmy projektowo z PGA Polska (Emil Frey Polska) spółką z branży automotive w zakresie prawa IT.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie bieżącej obsługi spółki, oraz inwestycji związanych z rynkiem nieruchomości.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną spółki Minex oraz spółek z grupy. Minex to wieloletni właściciel hut szkła kryształowego. Spółka obecnie koncentruje swoją aktywność na rynku produkcji rolnej oraz rynku produkcji i obrotu energią elektryczną.

Obsługujemy prawnie agencję Nairobia zarówno w zakresie projektów reklamowych, programów b2b i b2c jak i spraw korporacyjnych.

Współpracowaliśmy projektowo z Nobile - wiodącym polskim producentem sprzętu do sportów wodnych - w zakresie obsługi sporu.

Świadczymy usługi prawne na rzecz S4B w zakresie obsługi kontraktowej pozyskiwania ambasadorów do działań reklamowych oraz obsługi korporacyjnej.

Współpracujemy ze spółką SHL Polska operującą w branży HR w zakresie bieżącej obsługi prawnej spółki.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną spółce TEK operującej w branży druku specjalistycznych opakowań.

Kancelaria współpracuje z podmiotem uprawnionym ze znaku towarowego w zakresie obrony interesów Klienta związanych z bezprawnym wykorzystaniem znaku na rynku polskim.

Współpracujemy projektowo ze spółką w zakresie projektów deweloperskich oraz obsługi procesowej spółki.

Współpracowaliśmy ze spółką Weatherford w zakresie obsługi prawnej prawa pracy i obsługi procesowej.

Współpracowaliśmy ze spółką Wonga w zakresie obsługi korporacyjnej.

Łukasz Korboński
partner zarządzający, radca prawny
tel. 792 614 313, lukasz.korbonski@k2legal.law

Łukasz Korboński  jest radcą prawnym, wspólnikiem zarządzającym kancelarią, specjalizującym się w prawie gospodarczym, cywilnym i prawie pracy oraz w prowadzeniu sporów sądowych oraz sporów z organami administracji publicznej. Szczególne miejsce w jego codziennej praktyce od lat zajmują kwestie związane z pomocą prawną dla przedsiębiorców operujących w branży reklamowej oraz marketingowej, IT i nowych technologii oraz e-commerce.

Prowadzi spory gospodarcze i cywilne, w tym z zakresu prawa pracy, reprezentując z powodzeniem zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
Uczestniczył w wielu projektach Klientów doradzając od strony prawnej jak również negocjując, począwszy od projektów inwestycji budowlanych deweloperskich, inwestycji budowlanych przemysłowych, projektach nabycia nieruchomości, jak również w projektach o charakterze startapowym prowadząc kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe.

W zakresie w jakim kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcy, nadzoruje prace pozostałych prawników kancelarii.

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Prowadzi obsługę Klientów również w języku angielskim.Dominika Kozicka-Korbońska
partner, radca prawny
tel. 881 448 535, dominika.korbonska@k2legal.law

Dominika Kozicka-Korbońska jest radcą prawnym, wspólnikiem kancelarii, specjalizującym się w prawie gospodarczym i cywilnym. Posiada duże doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, specjalizując się w obrocie nieruchomościami oraz realizacji procesu inwestycyjnego na nieruchomości zarówno od strony inwestora jak i generalnego wykonawcy. Uczestniczyła w wielu projektach inwestycyjnych począwszy od due diligence nieruchomości, poprzez przygotowanie i negocjowanie umów zakupu nieruchomości, umów z generalnym wykonawcą, umów deweloperskich, jak również umów mających za przedmiot zapewnienie finansowania dla inwestycji.

Posiada także doświadczenie w korporacyjnej obsłudze spółek notowanych na GPW. Reprezentuje Klientów kancelarii w sporach sądowych gospodarczych jak również przed sądami administracyjnymi.

Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Prowadzi obsługę Klientów również w języku angielskim.Dagmara Miler
Partner, Adwokat
tel. 530 025 225, dagmara.miler@k2legal.law

Dagmara Miler jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa patentowego i znaków towarowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących nieuczciwej konkurencji, znaków towarowych i dóbr osobistych. Występuje przed sądami, organami ścigania oraz Urzędem Patentowym RP, UOKiK oraz UODO.

Doradza wiodącym w Polsce agencjom marketingowym w zagadnieniach związanych z prawem reklamy, marketingu i gier hazardowych. 

Praktykę zawodową zdobywała w kancelariach adwokackich w Krakowie i Warszawie, w jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych oraz Studenckiej Poradni Prawnej UJ. 

Dagmara była prelegentką na kilkunastu konferencjach naukowych dotyczących głównie zagadnień prawa cywilnego, handlowego, własności intelektualnej, a także mediacji i kulturowych aspektów rozwiązywania sporów. 

Prowadzi obsługę Klientów również w języku angielskim i rosyjskim.


– Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2014; studia ukończone z wyróżnieniem),

– Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej przy Uniwersytecie Warszawskim (2018), 

– Certyfikowany mediator gospodarczy – mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (2017),

– Laureat Nagrody za najlepsze pismo w III Turnieju Konstytucyjnym im S. Hołdy (2016),

– Laureatka środowiskowego Konkursu Krasomówczego (2015),

– Absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie i Akademii Kijowsko – Mohylańskiej (2014),

– Laureatka Międzynarodowego Konkursu Mediacji Gospodarczej ICC w Paryżu (2014). Magdalena Olga Wiśniewska
adwokaT
tel. 881 464 981, magdalena.wisniewska@k2legal.law

Magdalena Olga Wiśniewska jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi obsługę Klientów w zakresie prawa cywilnego, prawa korporacyjnego i gospodarczego oraz prawa autorskiego.

Tytuł magistra prawa uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Prawa i Administracji w 2016 roku. Jest autorką pracy magisterskiej napisanej w Instytucie Prawa Cywilnego (Katedra Prawa Handlowego), która poddaje analizie zagadnienie wierzytelności jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej. Po ukończeniu studiów rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelarii prawnej oraz w dziale prawnym Instytutu propagującego sztukę filmową.

Udziela się w Okręgowej Radzie Adwokackiej w ramach prowadzonych konferencji poruszających zagadnienia prawnicze oraz wydarzeń mających na celu szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na temat działalności adwokatów.

Prowadzi obsługę Klientów w języku angielskim.

W wolnym czasie uczy się języka francuskiego, gra w tenisa oraz podróżuje.Marta Dulska
aplikant adwokacki
tel. 531 766 506, marta.dulska@k2legal.law

Marta Dulska prowadzi obsługę Klientów w zakresie prawa ochrony danych osobowych (RODO) oraz prawa cywilnego (umowy b2b, regulaminy usług) oraz prawa reklamy i promocji.

Uzyskała absolutorium na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, natomiast pracę magisterską, dotyczącą granic kształtowania statutów spółek akcyjnych, obroniła u Pana Profesora Józefa Okolskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odbyła kurs z prawa własności intelektualnej, obejmujący prawo autorskie i prawo własności przemysłowej, prowadzony przez rzecznika patentowego Wojciecha Włodarczyka. Odbyła staż w Urzędzie Patentowym RP.

Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. 

Prowadzi obsługę Klientów również w języku angielskim.

W wolnym czasie chętnie odwiedza muzea i galerie sztuki oraz zgłębia historię i kulturę Paryża.Roksana Goniewicz
prawnik
tel. 22 257 88 15 wew. 100, roksana.goniewicz@k2legal.law

Roksana Goniewicz prowadzi obsługę Klientów w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, jak również postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa reklamy i promocji.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendystką stypendium rektora dla najlepszych studentów uzyskanego na II, III, IV i V roku akademickim. Studia prawnicze ukończyła w czerwcu 2015 roku z oceną bardzo dobrą.
Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie w 2019 roku i z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin zawodowy.   

Doświadczenie zawodowe zdobyła działając w Sekcji Cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również pracując w kancelariach prawnych (adwokackich i radcowskich) w Katowicach oraz w Warszawie.

Prowadzi obsługę Klientów w języku angielskim.


 


Katarzyna Janik
doradca podatkowy of counsel
tel. 505 092 087, katarzyna.janik@k2legal.law

Katarzyna Janik jest doradcą podatkowym, współpracującym z kancelarią K2 Legal, specjalizującym się w podatkowych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej, przeglądach podatkowych, prowadzeniu projektów typu due diligence, restrukturyzacjach oraz przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych.

W 2003 r. ukończyła prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w 2007 r. podyplomowe studia z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym oraz księgowości. Przez ponad 12 lat pracowała dla spółek z tzw. Wielkiej Czwórki, nadzorując projekty dla polskich i międzynarodowych klientów. W roku 2013 objęła stanowisko kierownika działu podatkowego w CocaCola HBC. W 2015 roku rozpoczęła własną praktykę podatkową.

Jest wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 11193.

Prowadzi obsługę Klientów również w języku angielskim.


 


Agata Fitas
radca prawny of counsel
tel. 518 922 589, agata.fitas@aflegal.pl

Agata Fitas jest radcą prawnym, współpracującym z kancelarią K2 Legal, specjalizuje się w partnerstwie publiczno-prywatnym, w prawie zamówień publicznych oraz funduszy Unii Europejskiej.

Posiada doświadczenie we wsparciu administracji rządowej i samorządowej, instytucji gospodarki budżetowej oraz wykonawców w realizacji kilkudziesięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

W latach 2009-2010 koordynatorka działań Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwestii legislacyjnych dotyczących funkcjonowania PPP (w tym zamówień publicznych) w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Autorka założeń do projektu nowelizacji przepisów mających na celu usprawnienie realizacji przedsięwzięć PPP (w tym z zakresu zamówień publicznych) oraz współautorka publikacji „Partnerstwo publiczno-prywatne w modelu koncesyjnym – wybrane zagadnienia praktyczne" (wyd. Wolters Kluwer).

Autorka opinii i rekomendacji dla beneficjentów realizujących projekty infrastrukturalne finansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie trybu i organizacji postępowań o wybór partnera prywatnego, w tym w formule zamówień publicznych.

Współtwórca Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – jedynej instytucji rządowej mającej na celu wzmocnienie potencjału w zakresie skuteczności i efektywności samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych w formule PPP.

Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2008).

Prowadzi obsługę Klientów również w języku angielskim.