K2 Legal Korboński i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, NIP: 951 235 15 81

Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 403600

tel.: +48 22 257 88 15, fax: +48 22 257 88 14
e-mail: kancelaria@k2legal.law