POLITYKA PRYWATNOŚCI

KANCELARII K2 LEGAL

(dalej również: „Polityka Prywatności”)

 1. PREAMBUŁA

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, obowiązujące w K2 Legal Korboński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (dalej również: „K2 Legal” lub „Kancelaria”). Stronę internetową, z której korzystasz (www.k2legal.law, dalej jako: „Witryna”), dostarcza K2 Legal.

Kancelaria nie przekazuje Twoich danych podmiotom nieuprawnionym, a w razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa, współpracuje z organami powołanymi do ścigania naruszeń. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych udostępnionych Kancelarii, stworzona została niniejsza Polityka Prywatności.

Twoje dane przechowujemy w bezpieczny sposób, przy zastosowaniu fizycznych, technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że przekazywanie informacji przez internet nie jest w pełni bezpieczne i mimo podejmowania wszelkich uzasadnionych środków ochrony danych, nie jesteśmy w stanie zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa przekazywanych przez Ciebie, za pomocą internetu informacji.

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Witryny, przechowywane są na bezpiecznym serwerze. Dostęp do danych ma upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY DOSTARCZANIA WITRYNY

Tożsamość administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest

K2 Legal Korboński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

K2 Legal Korboński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp. p.

 1. Wiktorii Wiedeńskiej 17

02-954 Warszawa

e-mail: kancelaria@k2legal.law

tel. +48 22 257 88 15

Inspektor ochrony danych

Administrator danych osobowych nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu i celu, w jaki się nami kontaktujesz, korzystasz z Witryny oraz jakich informacji nam udzielasz.

Gromadzimy następujące dane osobowe:

 • w związku ze świadczeniem usług prawnych możemy gromadzić: imię i nazwisko, stanowisko, funkcję, nazwę spółki lub organizacji, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy oraz inne informacje, przekazane nam w związku z prowadzoną sprawą;
 • w związku z prowadzonymi rekrutacjami gromadzimy Twoje dane kontaktowe oraz dane o Twoim wykształceniu, przebytej drodze zawodowej, zainteresowaniach, a także inne dane, które zdecydujesz nam się podać;
 • tam, gdzie jest to niezbędne, gromadzimy informacje dotyczące prowadzonych dochodzeń lub postępowań;
 • posty, lajki i inne interakcje dotyczące naszej obecności w mediach społecznościowych;
 • szczególne kategorie danych osobowych, np. wymogi dotyczące osób niepełnosprawnych, choroby oraz inne informacje, które zdecydowałeś się nam podać lub poinformowanie nas o nich jest konieczne ze względu na prowadzoną usługę prawną;
 • w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Witrynę, w tym w związku z przeglądaniem treści Witryny, operacyjnością Witryny, nie gromadzimy żadnych danych osobowych, jednak możesz się zdecydować podać nam określone informacje za pomocą Messengera lub skrzynki kontaktowej, dostępnych w Witrynie, a wtedy:
 • w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania, w ramach Messengera, gromadzimy dane, które pobierane są przez Facebook, w związku z funkcjonalnością Messengera (więcej o tym przeczytasz poniżej), natomiast w ramach skrzynki kontaktowej gromadzimy adres e-mail lub telefon kontaktowy oraz informacje podane przez Ciebie w wiadomości.

K2 Legal nie zbiera danych osobowych dotyczących Twoich działań online w odniesieniu do zewnętrznych stron internetowych lub świadczonych przez nie usług online. Twoje dane osobowe są natomiast zbierane przez podmioty zewnętrzne spoza K2 Legal, co jest spowodowane umieszczeniem w Witrynie wtyczki Messenger oraz Google Maps.

K2 Legal może również zbierać inne informacje, które zdecydujesz się przekazać w komunikacji z nami. Prosimy o nieprzesyłanie nam informacji poufnych, dopóki nie potwierdzimy, że reprezentujemy lub działamy w imieniu Twoim lub Twojej firmy bądź organizacji. Niespodziewane wiadomości e-mail od podmiotów, które nie są naszymi klientami nie powodują ustanowienia relacji prawnik- klient. Wiadomości takie mogą nie być objęte klauzulą poufności i w związku z tym mogą być ujawnione osobom trzecim, zawsze jednak są objęte powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe

K2 Legal wykorzystuje Twoje dane osobowe w celu:

 • świadczenia usług doradztwa prawnego;
 • podtrzymywania relacji biznesowych i komunikacji- przesyłania wiadomości e-mail i innych informacji w celach informowania o nowych regulacjach prawnych, sytuacji na rynku oraz naszych usługach;
 • regulacyjnym- wypełnianie zobowiązań prawnych i regulacyjnych kancelarii prawnej, w tym wymogów sprawozdawczości;
 • bezpieczeństwa online- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Witryny, t. j. wyświetlenia zawartości Witryny, umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności, zapewnienia bezpieczeństwa;
 • przeprowadzania rekrutacji- poszukiwania i rekrutowania nowych prawników do naszego zespołu.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych)?

Twoje dane będą przez nas przetwarzane z następujących powodów:

 • udzieliłeś nam zgody na ich przetwarzanie- na przykład wtedy, gdy wysyłasz nam swoje CV z danymi kontaktowymi, w celu nawiązania kontaktu zwrotnego;
 • jest to niezbędne w celu zapewnienia wykonania obowiązków prawnych lub regulacyjnych;
 • przetwarzanie danych w celu wykonania umowy- np. podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przy użytkowaniu Witryny są przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która przewiduje zawieranie umów dot. świadczenia usług drogą elektroniczną, a także świadczenie usług prawnych konkretnemu klientowi, którego podstawą jest zawarta umowa;
 • przetwarzanie jest niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu- np. reagowanie na wiadomości, wysłane przez Ciebie poprzez skrzynkę kontaktową, zamieszczoną na stronie lub na adres e-mail do K2 Legal, świadczenie usług doradztwa prawnego, ulepszanie naszych usług .

Komu przekazujemy Twoje dane (informacje o odbiorcach danych osobowych):

K2 Legal przekazuje Twoje dane podmiotom następującym:

 • prawnikom K2 Legal, w celu świadczenia usług doradztwa prawnego;
 • Poczcie Polskiej S.A., w celu dokonywania wysyłki pism, w razie takiej konieczności;
 • organom prawnym, w zakresie świadczenia przez nas, wymagającej takiego przekazania, usługi prawnej;
 • innym podmiotom, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z dostarczaniem Witryny, w tym organom uprawnionym z mocy przepisów prawa;
 • podmiotom świadczącym usługi hostingu serwerów, Witryny oraz poczty elektronicznej K2 Legal;
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland- w związku z korzystaniem przez Witrynę z wtyczki Messenger, a także posiadaniem przez K2 Legal własnego fanpage’a na Facebooku, K2 Legal przekazuje informacje o Twoich działaniach na fanpage’u K2 Legal oraz w związku z wtyczką Messenger poza serwisem Facebook – w tym informacje o Twoim urządzeniu, odwiedzonej przez Ciebie Witrynie oraz sposobie korzystania z ich usług – niezależnie od tego, czy masz konto na Facebooku i czy jesteś zalogowany(a) do Facebooka. Więcej informacji na temat tego, jak Facebook korzysta z plików cookie w powiązaniu z narzędziami biznesowymi Facebooka, znajdziesz w Zasadach Facebooka dotyczących stosowania plików cookie.
 • Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA, w związku z korzystaniem przez Witrynę z wtyczki Google Maps. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot w związku z tą funkcjonalnością, powinieneś zapoznać się z następującymi dokumentami:
 1. Europejskie Warunki Ochrony Danych. K2 Legal i Google niniejszym uznają Warunki ochrony danych kontrolera Google Maps Controller na https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/ ;
 2. Warunki świadczenia usług. W związku z korzystaniem z Witryny, jesteś związany dodatkowymi warunkami korzystania z Google Maps / Google Earth(w tym z Polityką prywatności Google ).

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych przestrzegane są postanowienia porozumienia EU-US Privacy Shield. Przekazywanie danych do innych państw znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego następuje na podstawie wzorcowych klauzul umownych. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy nie wpływa na możliwość korzystania z praw osoby, której dane dotyczą, w tym prawa uzyskania dostępu i kopii danych (w takich sprawach proszę się kontaktować bezpośrednio z Kancelarią). Aktualnie korzystamy z rozwiązań informatycznych w ramach których dane są przetwarzane wyłącznie na terenie Europy.

Dane osobowe innych podmiotów

W niektórych przypadkach możesz przekazać nam dane osobowe dotyczące innych osób (takich jak Twoi klienci, pracownicy, kontrahenci). Powinieneś się upewnić, że podmioty te zostały przez Ciebie poinformowane z należytym wyprzedzeniem o tym, że udostępniasz nam informacje na ich temat oraz że uzyskałeś od nich zgodę na takie ujawnienie informacji (jeśli jest ona wymagana).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane przechowujemy co do zasady przez okres niezbędny do świadczenia usług doradztwa prawnego oraz w celu rozpatrywania roszczeń. Zależy to od wielu czynników, np. takich jak to, czy Ty lub Twoja firma bądź organizacja jest aktualnym klientem Kancelarii. Przechowujemy Twoje informacje niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych, księgowych lub regulacyjnych. Standardowy okres przechowywania danych będzie wynosić od 1 do 6 lat. W przypadku wstępnych rozmów, które nie zakończą się nawiązaniem współpracy między Tobą a Kancelarią, Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie.

Twoje dane, zawarte w CV lub innych dokumentach potrzebnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji są przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji procesu rekrutacji, a następnie zostają umieszczone w dokumentacji związanej z danym pracownikiem albo usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na ich zachowanie dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Twoje dane zbierane w związku z przeglądaniem Witryny są przetwarzane zgodnie z tabelą stosowania plików cookies (zamieszczoną poniżej), jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody lub wyczyszczenia zawartości plików cookies w przeglądarce, z której usług korzystasz.

Twoje dane osobowe, jeśli kontaktujesz się z Kancelarią, o ile przesłane zapytanie stanowi reklamację co do świadczonych przez Kancelarię usług drogą elektroniczną, są przetwarzane przez okres upływu ewentualnych roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Ci możliwość realizacji uprawnień wynikających z UODO i RODO, których sposobność realizacji będzie się różnić w zależności od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane. Jeżeli chciałbyś wykonać lub omówić którekolwiek z tych praw, prosimy o kontakt z Kancelarią.

W szczególności przysługuje Ci:

 • prawo dostępu danych (masz prawo zapytać nas, czy przetwarzamy Twoje dane. Jeżeli tak jest, masz prawo zażądać wglądu do Twoich danych osobowych, co umożliwi np. uzyskanie kopii tych danych);
 • prawo żądania ich sprostowania (poprawiania wszelkich niepełnych lub niepoprawnych danych osobowych, które Ciebie dotyczą i które są w naszym posiadaniu);
 • usunięcia (masz prawo do żądania usunięcia danych osobowych w określonych okolicznościach, co oznacza, że istnieją sytuacje, w których Kancelaria będzie mogła odmówić usunięcia tych danych, np. konieczności ich zachowania dla celów zachowania zgodności z prawem lub w związku z roszczeniami);
 • ograniczenia ich przetwarzania (masz prawo do żądania zawieszenia przetwarzania niektórych danych osobowych, które Ciebie dotyczą, np. jeśli chciałbyś ustalić ich dokładność lub powód przetwarzania);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (możesz żądać realizacji tego prawa, jeśli podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny. W takim wypadku możemy nadal mieć podstawę do dalszego przetwarzania informacji, które Ciebie dotyczą.);
 • prawo do żądania przeniesienia danych (w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej zgody bądź zawartej umowy, możesz żądać pomocy w przeniesieniu pewnych danych osobowych, które Ciebie dotyczą, na rzecz innego podmiotu);
 • prawo do cofnięcia zgody (w przypadku, gdy Kancelaria będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o zgodę, możesz cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, dostępnej na stronie: uodo.gov.pl .

Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie Kancelarii danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia przez nas usług prawnych, otrzymania odpowiedzi, wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym oraz korzystania z niektórych funkcjonalności niniejszej Witryny.

Przeglądanie Witryny

Przeglądanie Witryny wiąże się z koniecznością ujawnienia nam adresu IP oraz danych, zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez niektóre z funkcjonalności Witryny na urządzeniu, z którego korzystasz. Dzieje się tak, ponieważ każde urządzenie podłączone do internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego łączysz się z siecią.

Nasza Witryna lub fanpage na Facebooku może zawierać linki do stron trzecich (innych firm). Dane osobowe, które przekazujesz za pośrednictwem takich stron, nie podlegają niniejszej polityce prywatności, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych za pośrednictwem takich stron internetowych. Przy korzystaniu z takich linków, należy zwrócić uwagę na to, że każda z tych stron posiada własną politykę prywatności, która określa sposób gromadzenia i przetwarzania danych w trakcie ich odwiedzania.

 • REKLAMACJE, PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego, możesz wysłać zapytanie bezpośrednio na adres: kancelaria@k2legal.pl . Wszelkie wiadomości, w tym reklamacje na działanie Witryny, będą na bieżąco rozpatrywane. Odpowiedź na wiadomość (reklamację) zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej z którego została nadesłana wiadomość (reklamacja).

 1. PLIKI COOKIES

Wyrażając zgodę na postanowienia niniejszej Polityki Prywatności dotyczącej plików cookies, przyjmujesz do wiadomości, że w poniżej określonych założeniach możemy rozróżnić Cię od innych użytkowników naszej Witryny internetowej, w celu zapewnienia usług o dostosowanej treści (sprowadza się to do tego, że przy kolejnych wizytach na naszej Witrynie, w ciągu roku od wyrażenia przez Ciebie zgody na umieszczenie cookies, nie będziesz widział cookie baner’a).

Niektóre z elementów Witryny mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do Twojego komputera, aby go zidentyfikować, a także poprawić i przyspieszyć niektóre operacje. Większość plików cookies zawiera nazwę Witryny, czas przechowania oraz unikalny numer. Inne informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania Witryny, to między innymi adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, system operacyjny. Witryna korzysta z następujących plików cookies:

Nazwa pliku cookie

Powód korzystania z tego pliku

Termin wygaśnięcia

komunikat_cookie (K2 Legal)

Ściśle niezbędne. Tego rodzaju pliki cookie są ważne dla zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności naszej witryny internetowej, a w szczególności pozwalają:

- Rozpoznać Cię po powrocie na naszą stronę

1 rok

fr (Facebook)

Używany przez Facebook do dostarczania reklam, które będą promować produkty strony trzeciej

3 miesiące

NID (Google Maps)

Rejestruje Twoje ID, które identyfikuje urządzenie. Odpowiada za profilowanie Cię i dostarczanie reklam produktów, którymi najprawdopodobniej będziesz zainteresowany.

6 miesięcy

tr (Facebook Pixel)

Używany przez Facebook do dostarczania reklam, które będą promować produkty strony trzeciej

Na czas bieżącej sesji

messenger_live_chat_https://k2legal.pl/_264256590346312_0 (Messenger)

Używany przez Messenger do umożliwienia korzystania z cztu Messengera. Zapisuje wszelkie informacje, które są podawane za pośrednictwem Messengera.

Trwały

www_562af5eade219f557613e2986099f8aa (K2 Legal)

Odpowiada za przechowywanie ustawień i pamięci podręcznej strony WWW.

Na czas bieżącej sesji

Informujemy, że w przypadku gdy zezwalamy podmiotom trzecim na umieszczanie plików cookies (Messenger, Google Maps), nie mamy kontroli nad tymi plikami ani wygenerowanymi w związku z nimi danymi. Prosimy o zapoznanie się z politykami ochrony prywatności odnośnych zewnętrznych podmiotów, co pomoże Ci ustalić jakie informacje zbierają te podmioty i w jaki sposób je wykorzystują. Tego typu pliki cookies najczęściej będą plikami analitycznymi/ wydajnościowymi lub reklamowymi. Odnośniki do tego typu dokumentów zostały podane w sekcji dot. odbiorców Twoich danych (Komu przekazujemy Twoje dane).

Ustawienia domyślne większości przeglądarek zakładają, że wyrażasz zgodę na pliki cookies. W każdej chwili możesz ograniczyć K2Legal dostęp do plików cookies. W tym celu powinieneś zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej*. Zmiana ustawień może doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny na urządzeniu, z którego będziesz aktualnie korzystać, a w skrajnych przypadkach nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Witryny.

*Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików cookies. Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. Poniżej znajdują się informacje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.
 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

Chrome:

 1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookies

Firefox:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
 2. Wybierz panel Prywatność.
 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

Opera:

 1. Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu wybierz Preferencje
 2. W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej stronie wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików cookies

Kontakt z Kancelarią

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat sposobu zarządzania danymi osobowymi przetwarzanymi przez nas, prosimy o kontakt pod adresem określonym na początku Polityki Prywatności.