Reklama i marketing


Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną agencji reklamowych i marketingowych. W ramach obsługi tych podmiotów zapewniamy: 
 

  • doradztwo w zakresie tworzenia dokumentacji stanowiącej ramy prawne dla różnorodnych działań reklamowych i marketingowych takich jak loterie, konursy, sprzedaże premiowe, programy motywacyjne;

  • doradztwo dotyczące zgodności działań z przepisami o ochronie danych osobowych; 

  • doradztwo podatkowe;

  • reprezentację w postępowaniach przed organami wydajacymi zezwolenia na prowadzenie gier hazardowych, jak również w innych postępowaniach związanych z organizacją i prowadzeniem gier hazardowych;

  • tworzenie i negocjowanie umów z Klientami, podwykonawcami, twórcami, influencerami, celebrytami;

  • opiniowanie zgodności materiałów reklamowych  z przepisami prawa;

  • reprezentację w postępowaniach sądowych w zakresie roszczeń uczestników akcji promocyjnych;

  • dochodzenie roszczeń od Klientów agencji;

  • ocenę działań reklamowych czy promocyjnych ze względu na ograniczenia ustawowe co do prowadzenia reklamy lub promocji (reklama alkoholu, wyrobów tytoniowych, leków, itd.);
  • audyty prawne i audyty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych.    
  

Kancelaria  prowadzi praktykę w powyższym zakresie od początku swojej działalności, współpracując z powodzeniem na rzecz wiodących podmiotów z branż bankowej, instrumentów płatniczych, FMCG, ubezpieczeniowych.