Reklama


Zapewniamy kompleksową obsługę prawną branży reklamowej w szczególności agencji reklamowych. W ramach tej specjalizacji zapewniamy: 
 

  • doradztwo w zakresie tworzenia dokumentacji stanowiącej ramy prawne dla różnorodnych działań reklamowych (w tym marketingowych, takich jak loterie, konursy, sprzedaże premiowe, programy motywacyjne, programy lojalnościowe);

  • tworzenie i opiniowanie umów których przedmiotem są prawa autorskie, prawo do wizerunku i korzystania z dóbr osobistych, artystyczne wykonania; 
  • doradztwo dotyczące zgodności podejmowanych przez Klienta działań z przepisami prawa;  

  • w zakresie gier hazardowych (loterie): tworzenie regulaminów oraz reprezentację w postępowaniach prowadzonych w celu uzyskania zezwolenia na organizację, kompleksowe wsparcie organizatorów w zakresie prowadzenia gier;

  • reprezentację w postępowaniach sądowych;

  • audyty prawne i audyty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych.    
  

Praktykę w powyższym zakresie prowadzimy od początku istnienia kancelarii, pracując na rzecz wielu wiodących podmiotów z branż spożywczej, bankowej, ubezpieczeniowej, instrumentów płatniczych, sprzętuelektronicznego.