Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zajmujemy się prowadzeniem bieżącej obsługi przedsiębiorców w zakresie stosowania prawa pracy, w szczególności nawiązywaniu, zmianie i rozwiązywaniu stosunków pracy, umów o zakazie konkurencji, umów szkoleniowych, umów o powierzeniu mienia oraz programów motywacyjnych.

Wspieramy Klientów również w kwestiach legalizacji pobytu i pracy kandydatów.

Doradzamy również w nawiązywaniu umów opartych o pozakodeksowe formy zatrudnienia (kontrakty menedżerskie, umowy b2b);
Doradzamy w zakresie tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania, pracy zdalnej lub hybrydowej.
Pomoc prawna obejmuje również aspekty podatkowe i ubezpieczeń społecznych, ochrony infromacji czy danych osobowych.

W ograniczonym zakresie i w miarę możliwości świadczymy w powyższym zakresie pomoc prawną również pracownikom.
Reprezentujemy również przedsiębiorców jak i pracowników w postępowaniach spornych zarówno przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, organami skarbowymi jak i w postępowaniach przed sądem pracy.

Photo credit: The Library of Congress via Foter.com / No known copyright restrictions