Prawo karne gospodarcze

Praktyka kancelarii obejmuje świadczenie pomocy prawnej na styku prawa gospodarczego i prawa karnego. W ramach praktyki prawa karnego gospodarczego reprezentujemy przedsiębiorców oraz osoby reprezentujące/przedstawicieli w postępowaniach karnoskarbowych, w tym w sprawach związanych z organizacją hazardu.

W obrębie praktyki kancelarii leżą również zagadnienia typowych white-collar crimes, przestępstw podatkowych oraz przestępstw pozakodeksowych (określonych w ustawach specjalistycznych).