Obsługa korporacyjna

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw w zakresie prawa korporacyjnego. 

Pomoc prawna obejmuje:

  • wsparcie w doborze formy, tworzeniu, likwidacji, przekształceniu osób prawnych;  

  • obsługę organów osób prawnych (zarządu, zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej);

  • reprezentację w sporach między wspólnikami;
  • reprezentację w postępowaniach rejestrowych przez sądem KRS;
  • tworzenie regulaminów organów; 
  • tworzenie statutów czy umów osób prawnych zawierajacych zapisy zabezpieczające przed sytuacjami patów decyzyjnych;
  • reprezentowanie mocodawców na zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy.     


Kancelaria świadczy również pomoc w zakresie tworzenia, opinioania i negocjowania umów inwestycyjnych, jak również doradza w zakresie umów dotyczących dotacji i projektów umożliwiających pozyskanie funduszy na rozwój własnego biznesu.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną przedsiębiorcom holdingowym w zakresie wsparcia prawnego polskich spółek córek.