Obsługa przedsiębiorców

  • Obsługa korporacyjna 

Doradzamy przy zakładaniu firm uwzględniając aspekty podatkowe, minimalizację ryzyk biznesowych, zapewniając odpowiedni dobór formy do przedmiotu działalności i specyfiki działalności. Doradzamy przy sprzedaży oraz nabyciu firmy (udziałów, przedsiębiorstwa, części przedsiębiorstwa) oraz zabezpieczeniu sukcesji. Zapewniamy obsługę organów spółek prawa handlowego oraz reprezentację w postępowaniach rejestrowych.


  • Kadra

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie ich stosunków z pracownikami i podwykonawcami opartymi o przepisy prawa pracy, kodeks cywilny.


  • Due diligence

Prowadzimy audyty prawne podmiotów gospodarczych.  


  • Doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu umów 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy zawieraniu umów handlowych, począwszy od tworzenia dokumentu poprzez udział w negocjacjach, dbając o należyte zabezpieczenie interesów Klienta. Wspieramy Klientów zarówno w procesie realizacji kontraktu jak i sporach na tle jego niewykonania.


  • Ochrona danych osobowych 

Dostarczamy kompleksową obsługę zgodności przedsiębiorcy z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, począwszy od prowadzenia audytów, tworzenia dokumentacji, prowadzenia szkoleń, wsparcia prawnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w bieżących obowiązkach, wdrażania zasady Privacy by design przy tworzeniu procesów/produktów.


  • Usługi świadczone drogą elektroniczną  

Opracowujemy dokumentacje niezbędną dla zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania platform internetowych (sklepów online, serwisów internetowych) począwszy od regulaminów, polityk prywatności, projektowaniu usługi pod względem zgodności z przepisami ochrony danych osobowych, po audyty prawne.      


  • Szkolenia

Wiemy, że otoczenie prawne przedsiębiorców szybko się zmienia, dlatego oferujemy naszym Klientom usługi szkoleniowe w zakresie prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, gier hazardowych.


  • Spory

Reprezentujemy Klientów w negocjacjach prowadzonych na tle sporów wynikłych przy realizacji kontraktu, postępowaniach mediacyjnych, sądowych przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi.


  • Oddziały

Świadczymy pełną obsługę przedsiębiorcom holdingowym w zakresie wsparcia prawnego polskich spółek córek.