Bezpieczeństwo informacji dane osobowe

Świadczymy usługi w zakresie audytów prawnych oraz audytów systemów, jak również tworzenia dokumentacji zapewniającej bezpieczeństwo informacji oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorstw z zagadnień dotyczących ochrony informacji.
We współpracy ze specjalistami z obszarów IT świadczymy również usługi audytów bezpieczeństwa systemów komputerowych.

Kancelaria doradza również w kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Oferujemy kompleksowe wdrożenie w firmie regulacji dotyczących danych osobowych, obejmujące: audyt wstępny, analizę ryzyk, opracowanie procedur i dokumentacji, szkolenia, audyt powdrożeniowy.

Przedmiotem pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię jest również dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub wykorzystania informacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Kancelaria świadczy również usługi outsourcingu Inspektora Danych Osobowych (dawniej Administratora Bezpieczeństwa Informacji).