Umowy cywilnoprawne i handlowe

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie negocjowania, opiniowania oraz tworzenia umów handlowych lub cywilnych, w tym zabezpieczania ich realizacji.
Naszym celem jest kompleksowe zabezpieczenie Państwa interesów oraz zadbanie o Wasze bezpieczeństwo, mając na względzie wszelkie możliwe scenariusze, które mogą mieć miejsce podczas realizacji umowy, takie jak nienależyte wykonanie umowy, czy też niewypłacalność kontrahenta.

Tworząc czy opiniując umowy, mamy na uwadze skutki podatkowe.

Przedmiotem pomocy prawnej jest również prowadzenie analiz prawnych poprzedzających zawarcie umowy (due diligance).

Praca nad umową zawsze zaczyna się rozmową z Państwem, tak aby poznać Państwa potrzeby, specyfikę działalności, zdiagnozować i opisać ryzyka biznesowe które wiążą się z realizacją umowy.   

Photo credit: WordRidden via Foter.com / CC BY