Hazard

Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych dotyczących organizacji gier hazardowych, począwszy od oceny legalności przedsięwzięcia, reprezentacji Klienta w toku postępowania zmierzającego do uzyskania zezwolenia lub koncesji przed właściwym organem administracji publicznej, tworzenia regulaminów gier hazardowych.
Szczególne miejsce w praktyce kancelarii zajmuje wsparcie prawne w organizacji loterii promocyjnych, audiotekstowych, fantowych.

Reprezentujemy również Klientów w postępowaniach karnoskarbowych z zakresu organizacji lub udziału w grach hazardowych w sposób niezgodny z zezwoleniem czy ustawą, organizacji gier hazardowych bez zezwolenia, jak również udziału w zagranicznych grach hazardowych.